آرامش‌خواهی یک روح نا‌آرام

 نمایشنامه «عید پاک» نوشته یوهان آگوست استریندبرگ
آرامش‌خواهی یک انسان ناآرام را نشان می‌دهد. انسانی در گیرو دار بحران‌های
زندگی، در زمانه‌ای پر از حوادث و تحولات پیچیده: نیمه قرن نوزدهم تا
سال‌های پر تب و تاب قبل از جنگ جهانی اول… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!