لولیتا خوانی در تهران، پرخواننده ترین در آمریکا

آذر نفیسی از معدود نویسنده هاییست که هم زبانهایش کمتر با آثارش آشنا هستند. کتابش “لولیتا خوانی در تهران” به ۳۲ زبان ترجمه شده که فارسی جز آنها نیست. کتابی که به قول خودش سعی کرده چهره زشتی که سیاست از ایران نشان می دهد را عوض کند.

ده سال از انتشار این کتاب گذشته اما هنوز پرخواننده ترین کتاب در کتابخانه های واشنگتن است. مهتاب کوثری مصاحبه ای داشته با آذر نفیسی در مراسم دهمین سالگرد کتابش

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!