گیتی پورفاضل وکالت پرونده ستار بهشتی را بر عهده گرفت

خانم گیتی پورفاضل وکالت پرونده خانواده ستار بهشتی را پذیرفته و روز یکشنیه به دادسرای امور جنایی تهران رفتند تا پیگیر پرونده ستار بهشتی شوند.

این پرونده در حال حاضر در شعبه یکم بازپرسی تحت دادسرای امور جنایی تهران تحت بررسی است.


گیتی پورفاضل از پیشکسوتان وکلای مدافع حقوق بشر در ایران قبل و بعد از انقلاب است که پس از انقلاب سال‌های متمادی از پروانه وکالت محروم بود
.

وی در سال ۸۵ موفق به اخذ دوباره پروانه وکالت کانون وکلای تهران گردیده و از‌‌‌ همان ابتداء اخذ پروانه خود مجددا فعالیتهای معطوف به دفاع از حقوق سیاسی-مدنی شهروندان را آغاز نمود.

حاصل فعالیتهای پورفاضل در طی سالهای دهه ۸۰ دفاع از پرونده بیش از ۵۰ تن از متهمان سیاسی بویژه در مقطع پس از انتخابات ۸۸ است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!