مُچگیری از دروغ + ویدیو

این روزها بسیاری دل نگران کمبود و فقدان دارو در ایران هستند و البته بجز کارگزاران نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، لابیگران و دیگر از ایندست آنرا بپای تحریم هایی میگذارند که بدلیل سرپیچی نظام نکبت مسلمین از قطعنامه های شورای امنیت به اجرا گذاشته شده.

حقیقت امر آن است که دارو و غذا جزء اقلام تحریم شده نبوده و در کنار احتکار توسط مافیای دارو وابسته به حضرات، همانطور که غذا وارد و پول آن از طریق بانک های خارجی پرداخت میشود، دارو نیز قابل دسترسی است منتها این نظام نکبت مسلمین است که با تخصیص ندادن بودجه و ارز لازمه موجب احتکار، گرانی و کمبود شده است .

به این مصاحبه گوش هوش دهید و خاصه حرفهای آن حاج آقا دکتر حالا شیطان بزرگ نشین و فُکلی شده که از درون کادر مدیریتی و هشت سال عضو قوه “تقنینیه” رژیم آمده و میداند فاجعه از کجا آب میخورد. به این مقاله ، تحقیقی کاظم علمداری هم نظری بیاندازید، به مقاله مجید محمدی هم سرکی بکشید.

تبریک

پ.ن. به این زبلی لابی نایاک که سرانجام سکوت خود را در باره قتل فجیع ستار بهشتی شکسته و با گذاشتن آن کنار فوت منوچهر اسماعیلی، جوان بیماری که رژیم و ایرانی و ایراندوستانی مانند اعضاء خاندان رفسنجانی ادعا کرده از تحریم دارو بوده و لابی نایاک پای آمریکا میگذارد هم نگاهی بیاندازید.

به تیز بینی قاضی فدرال هم نظری دوباره بیفکنید (فارسی انگلیسی).

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!