ناو استینس آمریکا زودتر از موعد به خلیج فارس بازگشت

این ناو بر خلاف برنامه ریزی های قبلی 4 ماه زودتر از موعد به خلیج فارس بازگشته است. باز گشت این ناو هواپیمابر 4 میلیارد و پانصد میلیون دلاری به خلیج فارس ظاهرا به منظور مقابله احتمالی با ایران در صورت مسدود شدن تنگه هرمز است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!