چهارشنبه سوری اسلامیست

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از بدو انقلاب خوش عاقبت، یکی از وجوه تشابه مسلمین حاکم به نازی ها نحوه جلوگیری از دسترسی آزادانه به اطلاعات در راستۀ مسخ و همراه کردن جمعیت بوده است.

نازی ها کنترل کامل وسایل اطلاع رسانی داشتند و کتاب سوزان، حضرات که کنترل کامل نشریات را دارند و اینترنت را فیلتر کرده اند، حالا همانند نازی ها به سوزاندن روی آورده اند.

” مراسمی تحت عنوان جشن مرگ ماهواره، همزمان با روز عاشورای حسینی با هدف دوری جستن و اعلام بیزاری از ماهواره برای اولین بار در ایران در شهرستان بشاگرد برگزار شد.

جوانان شهر گوهران شهرستان بشاگرد تمامی ماهواره های خود را جمع آوری کردند و با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و لبیک یا حسین ماهواره ها را آتش زدند.

در این مراسم علی پهلوانی٬ فرمانده سپاه بشاگرد گفت:

کانال‌های ماهواره‌ای و اینترنتی به دنبال ترویج فرهنگ غربی، انواع مد، لباس و نفی حجاب هستند.”

همانند نازی ها، پایان راهی که حضرات میروند جز فاجعه چیز دیگر نخواهد بود.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!