اسلام تخیلی شیرین عبادی

پیش از تقدیم بخشی از آیه ای از قرآن، دو خبر و یک سئوال، باید عرض شود که تفاوت بین ادیان ابراهیمی در شکل است و نه محتوا.

آیه ٣۴ سوره نساء (زنان):

“مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى كه خداوند براى بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشان میکنند….”

خبر اول:

طبق قانون عربستان؛ زنان بدون رضایت ولی خود مسافرت نمیتوانند بکنند، درصورتی هم که اجازه سفر از شوهر خود گرفته باشند، بتازگی دولت با ارسال SMS خروج زنان از کشور را به اطلاع شوهران‌ آنان می‌رساند.

خبر دوم:

طبق قانون جمهوری اسلامی، زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، اخیراً مجلس حضرات در پی تصویب قانونی است که براساس آن زنان مجرد زیر ۴٠ سال نیز برای خروج از کشور باید اجازه “ولی قهری” یا ” حکم شرعی “حاکم شرع” را کسب کنند.

سئوال:

مبلغان انتخاب تفسیری از اسلام که با مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازگار و دموکراسی پذیر بودن دین مبین مانند بانو شیرین عبادی، لطفاً توضیح بدهند که بجز تفکیک دین از دولت، با نص صریح قرآن که در تضاد تفسیر ناپذیر با حقوق بشر و بُن مایه دموکراسی است چه باید کرد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!