فشار به فاحشه خانۀ ایران

بارها درباره فشار حضرات به سینما، بانوان هنرپیشه موفق در ایران و در سطح جهان و خصوصاً حملات کارگردان ارزشی، حاج آقا فرج الله سلحشور، که سینمای ایران را “فاحشه خانه” میداند، خواهان اعدام عده ای از آنان و محبوب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است مطالبی تقدیم شده، برای نمونده در اینجا و اینجا.

خبر جدید:

پس از برملا شدن و محکومیت قضایی برای سرقت فیلمنامه “یوسف پیامبر” توسط حاج آقا فرج الله ارزشی، سریالی که با سرمایه کلان نظام نکبت مسلمین ساخته و همانند دیگر از ایندست با عدم استقبال تماشاگران مواجه شد؛ “دادگاه تجدید نظر” رأی برائت برای حاجی صادر کرده که مبارکش باد.

دیروز بمناسبت این پیروزی فتح المبین؛ حاجی فرج الله نشستی خبری در محل کارش در “موسسه فرهنگی هنری تبیان” برگزار کرده و پس از تعریف و تمجید از خودش و اعلام اینکه ” بازی تمام شد، من تبرئه شدم” گفته:

” ۱۷ نفر از صهیونیست ها، بهایی ها، ساواکی ها و توده ای ها در عرصه فیلمسازی در ایران فعال هستند.”

به عبارت دیگر؛ پس از ۳۴ سال حاکمیت مطلق نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، سینمای ایران نتنها “فاحشه خانه ” شده، بل، محل فعالیت صهیونیست ها، ساواکی ها، بهایی ها و توده ای هاست.

ناگفته پیداست که نظام نکبت مسلمین در هیچکار سازنده ای موفق نیست و تنها برای بی عرضگی هایش، بقول “علما” ایرادهای بنی اسرائیلی میگیرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!