عطار؛ دروغگویی بی باک

روز چهارشنبه عده ای از پناهندگان ایرانی در آلمان به سفارت نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره در برلین حمله کردند؛ ویدیو ضمیمه.

حاج آقا علی رضا شیخ عطار، سفیر نظام نکبت مسلمین در آلمان از جمله گفته:

“بر خلاف آن‌چه ادعا می‌شود، حمله‌کنندگان متقاضی پناهندگی نبودند چون اتفاقا اعتراض پناهجویان به عملکرد دولت آلمان است و این افراد معمولا نسبت به شرایط سخت اعطای پناهندگی در این کشور اعتراض دارند، ضمن این‌که پناهندگان هیچ وقت در مورد موشک‌های حماس و مقاومت فلسطین و یا حمایت ایران از حماس در جنگ غزه، شعار نمی‌دهند.”

به عبارت دیگر؛ معترضان که اکثراً بتازگی از ایران فرار کرده اند، نه برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، وحشیگری با زندانیان سیاسی، مانند قتل ستار بهشتی، رکورد شکنی دراعدام‌های بی‌شمار…. دست به اینکار زده اند.

بلکه، آنطور که خبرگزاری رسمی نظام نکبت مسلمین گفته و حاجی سفیر هم تأیید کرده “شعارهای آنها مبنی بر اینكه غزه با موشك های ساخت ایران پیروز شد به خوبی نشان می داد كینه از پیروزی مقاومت فلسطین در غزه” بوده.

پیدا کنید دروغگوی بی باک را.

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری:

چو در طبع کسی پاکی نباشد

ز ابلیسی خود باکی نباشد

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!