رییس پلیس فتای تهران برکنار شد

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، سرهنگ محمدحسن شکریان، رییس پلیس فتای تهران را از کار برکنار کرد.

پلیس فتا، عنوان بخشی از نیروهای پلیس ایران است که با جرایم اینترنتی برخورد می‌کند.

مرگ مشکوک ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در بازداشت پلیس فتا درگذشت، انتقادهای زیادی را متوجه پلیس فتا کرده بود.

مادر ستار بهشتی پس از مرگ او گفته بود که فرزندش به قتل رسیده است.

همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ زندان اوین، که ستار بهشتی یک روز را در آنجا به سر برده بود، با انتشار نامه‌ای گواهی دادند که بر بدن او آثار شکنجه را مشاهده کرده‌اند. به گفته این زندانیان آقای بهشتی پیش از انتقال از زندان اوین گفته بود: “اینها می‌خواهند مرا بکشند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!