لذت سکس بدون کاندوم

از زمانیکه خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ویار ایران یکصد و پنجاه میلیون نفری را کرده، روزی نیست که یک سیاست ابلهانۀ دیگر در راسته تحقق این بلاهت گرفته نشود. برای نمونه اینجا، اینجا و اینجا.

خبر جدید:

“انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی پرخطر، دوبرابر شده است.

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا پایان سال ۱۳۹۰، ۲۴ هزار و ۲۹۰ نفر بیمار مبتلا به ایدز در ایران وجود داشته است. بر اساس فرمول‌های سازمان بهداشت جهانی این آمار نشان می‌دهد که بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار فرد آلوده به ویروس HIV در ایران وجود دارد، یعنی کسانی که ناقل خطرناک ایدز هستند بدون آنکه خود اطلاع داشته باشند.

هفته گذشته دولت جمهوری اسلامی در مصوبه‌ای جدید، کاندوم را به عنوان یک کالای غیر ضروری و لوکس اعلام کرده و واردات آن به ایران را ممنوع کرد. به گفته‌ی کارشناسان این ممنوعیت باعث کمبود ۲۵ درصدی دسترسی به کاندوم در ایران می‌شود.”

به عبارت دیگر؛ برای ارضا ویار خدایگان، تحمیل، تسریع و نادیده گرفتن فاجعۀ انتقال ایدز قابل قبول است، بقول فصیح الزمان شیرازی:

سر خم می سلامت شکند اگر سبویی.

تبریک

پ.ن. اگر لابیگران نفت آلود و دیگر نازنینان هوادار “معامله بزرگ” که بتازگی دلنگران دوا درمان و سلامتی مردم ایران شده اند هم از خودشون یک واکنشی نشان بدهند بد نمیشه ها !

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!