آیت الله مصباح یزدی: وطن دوستی شعار دوران جاهلیت است

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: ارزش‌های ملی توسط انسانهای تنزل یافته مطرح می‌شود ارزش‌های/آب و خاک و وطن چیزی قراردادی است که ارزش اهدای جان را ندارد/تلاش در راه حفظ وطن چیز کوچکی است که در بین حیوانات نیز مشاهده می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که نگرش ملی گرایی، تگاهی بدون خدامحوری است که از درونش، شعار “نه غزه، نه لبنان” بیرون می آید گفت: چقدر انسان باید تنزل پیدا کند که به جای خدا و ارزش‌های الهی، ملیت و ایرانیت را مطرح کند.

 

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!