رفسنجانی: برخی اعمال افراطی ابتدای انقلاب مورد تایید نبود

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به “برخی شبهات پیرامون محاکمات و اعدام‌ها و یا تصرف اموال افراد در ابتدای انقلاب”، این اقدامات را “اعمال افراطی افراد و بعضاً جوانانی که تجربه مدیریتی نداشتند” توصیف کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهارات جدید خود، با اشاره به “اعمال افراطی” ابتدای انقلاب پبشنهاد کرده است که “پس از گذشت سه دهه از این اتفاقات، مسئولان امنیتی و قضائی وقت، در جلساتی با پژوهشگران وقایع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاریخ پاسخ دهند”.

وی “عدم تسلط شورای انقلاب به تمام اعمال و تصمیم‌گیری‌ها” را یکی از علل این اتفاقات دانسته و افزوده که در آن زمان، “کشور فاقد قانون اساسی و سازماندهی و مدیریت بوده است”.

اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود، از “مسئولان جمهوری اسلامی و به‌خصوص کسانی که از ابتدای انقلاب نقش سرنوشت… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!