ادا اطوار اسلامی

در طول ۳۴ سال حاکمیت مطلقۀ نظام نکبت مسلمین بر ایران، ادا اطوار انتخابات رکن رکین مردمسالاری جلوه دادن بوده.
شوربختانه در کنار کارگزاران رژیم، بوده اند نازنینانی که هیزم بیار تنور “انتخابات” فرمایشی بوده و مخالفین تداوم این نیرنگ را با اتهامات مختلف منجمله جنگ طلب  بودن پذیرایی کرده اند.
حالا بشنوید از تاریخ مصرف گذشته و از دایره قدرت و ثروت  دَک شدگان؛  جبهه مشارکت ایران اسلامی:
“دیگر صندوق‌های رای تعیین کننده سرنوشت کشور نیستند.
هرچند هنوز کورسوی امیدی در این فضای سرد به چشم نمی‌خورد اما بنا به صفت اصلاح طلبی، از رسیدن به آن نقطه مطلوب ناامید نیستیم و برای نیل به آن دست از تلاش برنمی‌داریم و مطمئن هستیم حتی اگر انتخابات سال ۱۳۹۲ واجد چنین شرایطی نباشد، دیر نیست که در موقعیت‌های بعدی، اصلاح طلبان با پشتوانه اعتماد و همراهی مردم در استقرار جمهوری اسلامی واقعی، میدان‌داری کنند.”
چند نکته بامزه:
– اینکه “دیگر صندوق های رای تعیین کننده سرنوشت کشور نیستند” یعنی زمانی بوده اند و دوباره میتوانند باشد، ادعای بامزه ای است.
– اینکه آنانی که هواخواهان تحریم مضحکه “انتخابات” را انگ آجین میکردند  حالا خود به تحریم روی آورده اند،  بامزه تر است.
و دست آخر اینکه؛ پس از ۳۴ سال کارگزاری میدان داران در سطوح مختلف ایرانی کُشی و ایران ویران کُنی تحت نام “جمهوری اسلامی” حالا همان کارگزاران نوید “میدان‌داری” در راستۀ  “استقرار جمهوری اسلامی واقعی” را  میدهند بامزه ترین است.
تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!