رحیمی:ایران برای همکاری همه جانبه در مبارزه با تروریسم آمادگی دارد

جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی اعتقادی و سیاسی خود، خیزش‌های مردمی یکی دو سال اخیر در تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا علیه دیکتاتوری و استبداد داخلی از یک سو و قطع نفوذ قدرت‌های استکباری و استعماری در کشورهایشان از سوی دیگر را ارج نهاده و آمادگی دارد این کشورها را در تأسیس نهادهای مردم سالار، تصویب قوانین اساسی و رهایی از مشکلات اقتصادی با استفاده از تجربیات گران‌قیمت خود یاری دهد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!