Nostalgia

  Write for The Iranian
Editorial policyStuff
Dariush Radpour writes: Yaadetoon miaad?In pomaad'e bee sheele peele va maflook vali mo-jeze assa ro? Tamaam'e pomaad-haaye zedd'e sookhtegi,zedd'e khoonrizihaaye sat-hi va ba-zi az alerjihaaye poosti'e donyaa dar moghaabel pomaad'e vali gooz boodan!Ba-d naagahaan hamaantor ke naagahaan aamade bood yekmartebeh mafghood shod!Migan ke dige tolid nemishe va gooyaa ingilisihaa formool'e oon raa kharidand'o bordand! Aayaa mishe kaari kard ke tolid in marham'e jaadooi az sar gerefteh beshe?Tasviri ke baraayetaan ferestaadam aakharin ghooti-ist ke baraayam baaghi maandeh ke az aan mesl'e yek ganj movaazebat mikonam!
More stuffGot any interesting nostalgic photos?
Send to
times@iranian.com

 

 

 

 

Comment for The Iranian letters section

NOSTALGIA

* Index

 

Copyright © Iranian.com All Rights Reserved. Legal Terms for more information contact: times@iranian.com
Web design by Bcubed
Internet server Global Publishing Group