Author

All Posts

Open,

Goddess Of Justice

گروه رسانه اي 12 گلبرگ اتحاديه هنرمندان بصري، موسيقيدانان، فيبمسازان، سينما گران، نمايشنامه نويسان، موسسين اجتماعي و بسياري ديگر ميباشند كه گرد هم آمده تا...
Open,

Other Rights

فرهنگ حقوق بشراولویت بندی انواع مختلف حقوق را رد مینماید حقوق بشر را نمی توان تنها به موارد برجسته ای مانند شکنجه، برده داری، آزادی...
Open,

The principle of “Process”

فرهنگ حقوق بشر اصل روند را محترم میشمارد بحث "وسیله"(اقدامات ویژه)، "هدف" (نتایج نهائی) و "روند" دارای اهمیت تاریخی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی میباشد وفلسفه...
Open,

Our Responsibility

فرهنگ حقوق بشر فرهنگ مدارا را فراهم می کند فرهنگ حقوق بشر جهانی است. همه انسانها، اعم از زن و مرد، با شان و مرتبه...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!