Author

All Posts

Open,

سریال اینترنتی “دکتر الهام” – داستان یک دانشجوی پزشکی بهائی

همگی از محرومیتهای جوانان بهائی از تحصیلات عالی و تخصصی آگاه هستند ولی کمتر کسیست که به مسائل، دیدگاهها، و تجربیات این نسل آگاهی داشته باشد. این سریال ۹ قسمتی حاکی ازاین واقعیتها میباشد و به صورت شیرینی زندگی یک دختر بهائی را که... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>