Blog

دکتر کارو لوکاس هم رفت

نمی دانم این بازیهای دنیا در کدامین صندوقخانه و توسط چه کسی طراحی و کارگردانی می شود همین قدر می دانم که کارگردان نه کریم

Read More »

سال کهنه، سال نو

بزرگترین دست آورد سال کهنه این بود که فهمیدیم با مشت گره کرده نمی توان دست کسی را فشرد، پس دستها را گشودیم و مهربانی

Read More »

سخنی با دکتر رضا براهنی

روز شنبه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت خورشیدی (پنج دسامبر دو هزار و نه میلادی) به همت دانشجویان ایرانی

Read More »

آیا جنبش سبز کور و بی هویت است؟

بحث در مورد جنبش سبز مردم ایران، این روزهاداغ داغ است و اقشار مختلف اعم از اندیشمندان، اصحاب رسانه ( دیداری، گفتاری، وشنیداری)، احزاب، وبلاگ

Read More »

آب در هاون کوبیدن

اعتراف گیری پدیدهء جدیدی نیست و از همان اوان تشکیل جوامع مدنی خود را به اشکال گوناگون نشان داده، ولی کارکردهای آن عمدتا بسته به

Read More »

پرچم مقدم است یا ایران؟

ایران روزهای پر فشار و سختی را می گذراند. التهاب فعلی در ایران نتیجهء کودتای انتخاباتی بر ضد رای مردم است. حق آنها است که

Read More »

گپی با رئیس جمهور آینده

یکی از بزرگترین مشکلات اندیشمندان ما این است که اصولا معضل اصلی اجتماع ایران را نفهمیده اند و یا اینکه فهمیده اند ولی ترجیح میدهند

Read More »

موسوی انتخاب من است

“توبهٔ نصوح” که مفهومی‌ قرآنی است (سوره تحریم آیهٔ ۸) در مثنوی به زیباترین وجهی در قالب یک داستان عبرت انگیز به تصویر کشیده شده

Read More »