Blog

ایالات متحده طالقان

شب وروزهرکجای این گیتی می گردم .فانوس بدست ، پی مردمان نجیب آبادی ام . سلام بر شما طالقانی های بزرگ وفهیم

Read More »