Blog

عشایر، مردمان رنگ و آفتاب

دویچه وله: کوچ عشایر در ایران قدمتی هزاران ساله دارد. مردمانی که همیشه آماده‌اند تا بار سفر ببندند؛ اگر گرمای هوا بیداد می‌کند بار زندگی‌شان

Read More »