Author

All Posts

Open,

راه

چرا بمانم چرا تکرار با تو گویم من راه را رفته‌ام و عشق را بوییده ام و دیگر هیچ نمیخواهم و جزٔ آنچه با روح... Comment
Open,

پرواز

کسی که پنجره را گشود و پریدنت را ندید زندگی ندانست پرواز ندانست مگر به زیر پوستین شبی که ترا برد من به بالهای تو... Comment
Open,

ایمان

بر کسی ‫چیزی ‫حرفی ‫شعری ‫دل خود می بخشی ‫و بدان می ماند ‫که تقدس را پایانی نیست ‫ ‫عشق را این همه پاینده نباید... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>