Author

All Posts

Open,

راه

چرا بمانم چرا تکرار با تو گویم من راه را رفته‌ام و عشق را بوییده ام و دیگر هیچ نمیخواهم و جزٔ آنچه با روح...
Open,

دیدار

عشق در چشم تو منزل دارد و تمام هستی‌ من چون عشق است و تمام قلبم از حس دیدن تو میگوید و من از حادثه...
Open,

پرواز

کسی که پنجره را گشود و پریدنت را ندید زندگی ندانست پرواز ندانست مگر به زیر پوستین شبی که ترا برد من به بالهای تو...
Open,

یاد ‬‬

‫انبوه قلب ترا‫ باد ترانه میخواند‫ در ذهن پوک زمان‫ و قلب خیس تو در کوچه ها ی خلوت درد میگذرد ‫ ‫ هنوز پشت...
Open,

ایمان

بر کسی ‫چیزی ‫حرفی ‫شعری ‫دل خود می بخشی ‫و بدان می ماند ‫که تقدس را پایانی نیست ‫ ‫عشق را این همه پاینده نباید...
Open,

شب و ما

من از تو میپرسم ‫چگونه شب خانه ما را یافت ‫و بر روشنایی چشم های ما خندید ‫تو نگاهت را بر آسما ن غمزده میدوزی...
Open,

دوستی

‫به تو نگاه میکنم ‫از پس پنجره های مه آلود دوری ‫و می دانم ‫تو ‫از تنهایی خود ‫به جز من ‫با کسی سخن نخواهی...
Open,

آن رفته

بامدادن که نسیم ‫بوی غمگین تو را می آرد ‫مرغکی با پر و بال خونین ‫از افق های غریب هستی میگذرد ‫خیره بر عمق فرو...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!