Blog

عروسک پلاستیکی

این نوشتمو از خوابی الهام گرفتم که مدتی پیش دیدم و با خاطرات کودکی ام در آبادان تمامش کردم. در بازار قدیمی قدم می زدیم.

Read More »