Author

All Posts

Open,

نقی

نقی نقی تو رو قسم به شوخ طبعیت به این بیرون از گود تو تبعید به آلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشسته رو به... Comment
Open,

Faghih Khoshgele

فقیه خوشگله، گلادیاتورها، از آلبوم آخ ============== امان از دستت ای مقام معظم برتری مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>