Author

All Posts

Open,

یاران مصدق

برای همه یاران جوان دکتر مصدق از جمله کیانوش سنجری، کورش صحتی و رضا مهاجری نژاد پروفسور ابوالمجد حجتی، استاد بازنشسته رشته جامعه شناسی ساکن... Comment
Open,

رویای ناممکن

برگردان ترانه از انگلیسی و شرح مختصر بوسیله حمید اکبری در سالروز قتل دکتر شاپور بختیار، آخرین رییس دولت مشروطه ایران، برگردان های زیر ازانگلیسی... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>