Author

All Posts

Open,

جغد جنگ

خبر بسته شدن ناگهانی سفارت کانادا در ایران را که شنیدم، اولین اندیشه‌‌ای که به ذهن من خطور کرد (و همانجا به همسرم گفتم) این...
Open,

عواقب شوم

مذاکرات رژیم ایران با گروه 5+1 در مسکو همان طور که وسیعاً پیش‌‌بینی شده بود به بن‌‌بست رسید. دو طرف، به اصرار نماینده ایران، تنها...
Open,

جعبه مار

آن چه که این روزها در سالن بزرگ شعبه اول دادگاه انقلاب تهران می‌گذرد تنها یک محاکمه عادی نیست. در این جا ظاهرا به بزرگ‌ترین...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!