Author

All Posts

Open,

«شه رسا»

«شورای همآهنگی راه سبز امید» (به اختصار: «شه‌رسا») چند هفته‌ای است که خود را به عنوان سخنگو، و در واقع، رهبر و سیاست‌گذار جنبش سبز... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
>