Author

All Posts

Open,

زیبا تا زشت

روز شنبه 8 مرداد، بیمارستان دادگستری تهران شاهد صحنه تکان دهنده‌ای بود که دو کنشگر اصلی داشت. در یک سو، دستگاه عریض و طویل دادگستری...
Open,

«شه رسا»

«شورای همآهنگی راه سبز امید» (به اختصار: «شه‌رسا») چند هفته‌ای است که خود را به عنوان سخنگو، و در واقع، رهبر و سیاست‌گذار جنبش سبز...
Open,

صدور جنبش سبز

انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی و سیاسی خاصیت دومینو (Domino) دارند. وقتی انقلاب یا تحولی در کشوری یا سرزمینی روی می‌دهد، معمولا بر کشورهای همسایه یا...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!