Blog

زندگی سگی پناهندگان

تازگی، دو پناهجوی ایرانی در کوه‌های یونان یخ زدند. یک کشتی حامل حدود ۲۵۰ پناهجوی ایرانی، افغانی و عراقی هم چندی پیش غرق شد که

Read More »