Blog

فلاکت کره شمالی

 رهبر کره رسماً “رهبر محبوب” لقب داشت. حالا مردم هرجا که این رهبر قبلا ظاهر شده بود، جمع می‌شوند و شیون می‌کنند. از جمله پای

Read More »