Blog

هویت اصلی داوود لشگری

  داوود لشگری را از سال ۶۱ می‌شناختم. او پاسدار سالن یک آموزشگاه بود. در تاریخ ۲۴ مهرماه ۶۱ من جزو اولین سری زندانیانی بودم

Read More »

مشت نمونه خروار

در طول سالهای گذشته یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ثبت و مستند کردن جنایات انجام گرفته از سوی مقامات رژیم با آن

Read More »

یک ماه و نیم خونین

هیئت اصلی اعدام در تهران به حکم خمینی تشکیل شده بود و نفرهای اصلی و تصمیم‌گیرنده‌ی آن در زندان‌های اوین و گوهردشت مشترک بودند. اعضای

Read More »

دوزخ روی زمین

«دوزخ روی زمین» کتاب جدید ایرج مصداقی است که به تازگی توسط انتشارات آلفابت ماکسیما در ۳۲۰ صفحه همراه با نقشه‌های زندان قزل‌حصار انتشار یافته

Read More »

نوروز در زندان

از کتاب «نه زیستن، نه مرگ» که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های جمهوری اسلامی است ————- عید ۶۱ ————- در راهروی بند سفره‌ای

Read More »

تجربهاندوزی از تاریخ

از کتاب «نه زیستن، نه مرگ» که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های جمهوری اسلامی است ——————- وقتی هیتلر به یهودی‌ها حمله کرد من

Read More »

ملاقات پس از کشتار ۶۷

از کتاب «نه زیستن، نه مرگ» که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های جمهوری اسلامی است ——————- آذرماه ۶۷. بالاخره بعد از گذشت هفت

Read More »

شکنجههای رایج

از کتاب «نه زیستن، نه مرگ» که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های جمهوری اسلامی است ——————- در میان مظالم بشری هیچ چیز به

Read More »

قساوت

از کتاب «نه زیستن، نه مرگ» که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های جمهوری اسلامی است *** حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین در

Read More »

«نه زیستن، نه مرگ»

ایرج مصداقی متولد نهم آبان ۱۳۳۹ تهران است. پیش از انقلاب در آمریکا از طریق کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی (احیاء) به فعالیت‌ سیاسی روی

Read More »