Blog

بازداشت دو شهروند بهایی

بازداشت دو شهروند بهایی جهت اجرای حکم خبرگزاری هرانا – دو تن از شهروندان بهایی ساکن مشهد به منظور اجرای حکم زندان بازداشت شدند. بنا

Read More »