Blog

به یاد مـاشـاءالله بــامـری

به یاد مـاشـاءالله بــامـری موسیقدان بلوچ که امروز به خاک سپرده شد امـــروز پیکر مـاشـاءالله بــامـری یکی از نوازندگان و خواننده های سرشناس و صاحب

Read More »