Blog

Oh, how I wish

‌ای کاش حریم و مرز در کار نبود بر گرد ِ جهان این همه دیوار نبود ‌ای کاش همه هم وطن ِ هم بودیم این

Read More »

شرارهی کبریتِ بهانه

من رای‌ام را به زباله دان ِ بطلان ٔبر نخواهم ریخت.   من با شما            -‌ای بانیان ِ خون به کامی‌ نسل‌ها ! – پیمان ِ هم

Read More »

نقش آفرین

هیولایی است در فنّ خود تلنباری از جادوی مسخ نهفته در گشادِ آستین: به نیم چهره شیطان را می نماید،                                        به نیم چهره عصمت

Read More »

Prophecy

چندان كه حرمتِ حیات به فتوای ِ بی ارج ِ سفیهی محك خورد، پاس ِ جان باختن در فریبی ناجوانمردانه لوث شد. پس آن گاه

Read More »

شبانه های تلخ

۱- من امشب قایقم در کام گرداب سرشک حسرتم بر چشم مهتاب غریق الکنم، کابوس کورم سکوت شیونم در شا م مرداب. *** ۲- من

Read More »

زیرا که من یک ایرانی یهودی ام

اینان،         آری-               مارگزیدگانند هرپارهْ ریسمانِ سیاه و سپید                                   ـ در روشنان سپیده حتٌا ـ تارْپودِ غریزه شان را به ارتعاش می کشد.

Read More »

خلیج

می گویم:- ” شاخابه….” – : “خلیج چرا نه؟  مرد!”                                  سخن می ربایدم از زبان                                                               حریف،                                                                        به تلخی. ” خلیجی که در

Read More »

میعاد آشتی

روزی خواهد آمد که فلق آفاق سحر را در پنبه زاران ِ ابر با سرخابه ی گلبرگ سوری می خواهد آراست و برمنقار نقره فام

Read More »

به پیشباز بهار

در آن خنکای پگاه آخر اسفند قندیل‌های بلورین،                     -این                         گردن آویزکان  با د‌های کولی البرز- کم کم ز شرم آفتاب                          آب می‌‌شدند؛

Read More »

غزلفریاد ِمیهن دوستی

آتش عشق مرا آیندگان باور کنید فرّ زرتشت است، اینک شعله در مجمر کنید از دل‌ اسطوره‌ها زادید و از بطن شما بس حماسه زاد

Read More »

ره آورد

– “این بار تنها مشتی از خاک …” – “خاک؟” می‌‌پرسدم به حیرت؛ – ” آری، آری….”، دوباره گفتم اش، به آهِ حسرت و با

Read More »

شبگیری

پیر ِ ما روزی – به کلامی‌ که فقط سبک و سیاق ِ خود ِ او بود به ما می‌‌گفت: -” باش تا زودا زود

Read More »

آخرین خطابهی عشق

پس از من، تو در تلاطم ناگزیر هنوز ادامه خواهی‌ یافت – چند لختی اگر چه فقط بیش -. می‌ خواهم اما، ‌ای یادمانِ سفرهای

Read More »

خطابه ی کفر

“پس خدا آدم را به صورت خویش آفرید” تورات، سفر پیدایش، آیه ی 28 باب اول مرا به جرم کدام معصیت به دوزخ زیستن کفاره

Read More »

انقراضِ زمین

مسافتِ سنگ اندازِ دور اندیشیتان اگر از دهان تا نیم ذرعی به فرو سویِ زیر شکم نیست می‌ خواهم بدانید و بپرهیزید از انکارِ این

Read More »

پیام آور صبح

“برای رنگین کمان پنجه ی کامران خاورانی آفریدگار پردیسان ِ رنگ و حجم، و معمار رویاهای تجرید” *** درکدامین مجمر تو قلم موی سرانگشتت، را

Read More »

Kristallnacht

The present poem recounts the horrible events of that nightmare of a night in a quasi-delirious, almost hallucinatory fashion. The brackets designate those moments when

Read More »

نوروزانه

نوروز نوید نوبهار آورده است عیدی، خنکای کوهسار آورده است دلسوختگان ِ فصل بی باران را امسال دلی امیدوار آورده است **** از کوچه شمیم

Read More »

رستاخیز

سرو گونه تندیس قامتی از بلند ِ استقامت است، ریشه در ژرفا و سبز و سیراب و طراوت سرشت! سرسخت و ستوار، ایستاده در توالی

Read More »

طلایع

پیشتازان خطرگرانند، از جَـنمی برتر که در آوردگاه شدائد سازشگرانه نزیستند و در سوگ گذشته هرگز َنگِـریستند: در قبائل قانع از نطفه بر آمدند، ز

Read More »