Blog

پگاه آهنگرانی آزاد شد

پگاه آهنگرانی بازیگر و مستندساز بعد از ۱۵ روز از زندان آزاد شد. به گزارش کلمه، این بازیگر سینما که روز گذشته جشن تولد ۲۷

Read More »

پایان اعتصاب غذا

۱۲ زندانی اعتصاب کننده در زندان اوین عصر دیروز به اعتصاب خود پایان دادند. به گزارش خبرنگار کلمه، ۱۲ زندانی اعتصاب کننده که از شنبه

Read More »