Blog

تهران لرزید، گناه نکنید

به موازات مطرح شدن جدی وقوع زلزله در پایتخت، برخی علما و روحانیون با ارایه مستنداتی از روایات، احادیث و سوره‌های قرآنی بروز بلایای طبیعی

Read More »