Author

All Posts

Open,

خشم

تو به من میگویی ارزش من نصف تو است، ملا. من به تو میگویم هستی تو مال زن است، ملا. تو به من میگویی تاب... Comment
Open,

جبهه بندی

گویند در آن لحظه که پیکر بیگناهی بر خاک می افتد، از قطره قطره خون سرخش فریاد حق برمیخیزد. گویند از چکه چکه اشک مادران... Comment
Open,

لباس اصلاح طلبی

دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، دوباره، اصلاح طلبان را وارد عرصۀ رقابت کرده و صحنۀ مبارزات انتخاباتی را واقعه ای سرگرم کننده و... Comment
Open,

داد و بیداد

سیزده سال قبل، برای شيعيان افغانستان شایعات تکوین پروژه های نظامی طالبان و کامیابی های مهیج و بیدرنگ آنان باعث نگرانی و اضطراب بود. بواسطۀ... Comment
Open,

وای

مثال شکوفه ای مستانه زعطر زندگی در گردباد زمان پرپر زده ام. مثال رستمی سر گشته ز هفتخوان جهان بی ریا و با توان جان... Comment
Open,

غوغا

میان غلامان تیرگی و دسیسۀ این شب یلدا کفن پوشیده و رو بسته پیرزنی پژمرده با کوهانی پر از خاطرات پوسیده در زیرزمین آه و... Comment
Open,

Litany

بخوان با من جوانمرد. بخوان با من سرفراز. بخوان. به یاد یاران بخوان. در شبنم هر سحرگاه بخوان. با زمزمۀ آزادی بخوان. با نعرۀ شیر... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
>