Author

All Posts

Open,

شعر نوعی نبودن است

این مصاحبه پیشتر در ایران امروز به چاپ رسیده است http://www.iran-emrooz.net/index.php/farhang/more/40940/ «شعر، نوعی نبودن است» گفت‌وگوی ماندانا زندیان با لیلا فرجامی لیلا فرجامی، شاعر، مترجم،... Comment
Open,

The Wanderer

از برزخ برایت نوشتم خوب من با باد رفته بودم به سرزمینی که در جغرافیا نبود زبان تازه ام الفبایی نداشت برایت نامه های بی... Comment
Open,

حرامزاده

سلام ایران! من دختر حرامزاده ی توام پدرانم را می شناسم ناصرالدین شاه و ملیجکانش و مادرانم زنان گیس بریده ی اندرونی ها من دختر... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>