Blog

قصهی قسمت

بدون اینکه نیتی در کار باشد، قصه‌هایم از دل درام درمی‌ایند. “قصه‌ی قسمت” اول یک فیلمنامه‌ی تلویزیونی بود. خواسته‌ام تصویری از اجتماع و قشر متوسط

Read More »

گلشیفته در قمارخانه

نخستین چیزی که به محض دیدن عکس جنجالی گلشیفته فراهانی به ذهنم آمد این بود که چه عکس قشنگی! نورپردازی نرم به خصوص بر روی

Read More »

شرمندگی با صدای بلند

از بهایی‌ها چندان چیزی نمی‌دانم و برخورد زیادی هم با آنها نداشته‌ام. شاید بارزترین آنها مربوط به پژمان باشد. پسری که در کوچه پشتی ما

Read More »

مهاجرت شروطی دارد

در پاسخ به نامه دکتر سروش به روحانیون بلندپایه قم، یکی از ایشان طی نامه‌ای به نامه وی پاسخ گفت. به گزارش خبرنگار ما از

Read More »