Blog

برای شوهرم

کاش میشد که هرروز خدا جای رفتن سر کار جای رفت و آمدن‌های سریع و پر شتاب جای حرف زدن با ایاب و ذهاب جای

Read More »

“غرور”

غرور چه چیز بدیه چه چیز مادر سگیه می‌خوای بگی‌ عاشقمی ولی‌ صدات در نمیاد می‌خوای بگی‌ منو می‌خوای ولی‌ جونت بالا میاد مگر چقدر

Read More »

تولدم مبارک

روز پونزده آبان ماه هزارو سیصدو هر چی‌ که بود مثل هر روز دگر برخاستم ناگهان به یادم آمد که من امروز متولد شده ام

Read More »