Blog

شکست توهم

اصلاحات به معنای نوعی کمک رسانی به حکومت اسلامی پدیده ی تازه ای نیست. از فردای بنیانگذاری این حکومت عده ای از درون و بیرون

Read More »

جنایتکاران تحصیلکرده

سعید امامی و سید کاظم کاظمی و علی اکبر ولایتی و صدها خادم  تحصیلکرده و فرنگ دیده ی حکومت اسلامی سبب شده اند تا رابطه

Read More »

واعظ شهیر

این مرد تقی تنکابنی بود که یک روزه شد تقی فلسفی,”واعظ شهیر”, نوکر بادمجان , منبرش هم منبر صدتومانی شد چون با ارباب فالوده می

Read More »

بگو تا خون بریزم

رئيس “جمهور”حکومت اسلامی آقای دکتر احمدی نژاد روز چهار شنبه ۲۹ آبان در زنجان گفتند, ملت ایران, یعنی امت حزب الله, با “چاقو” دست و

Read More »

ستیز با سانسور2

” بخش پایانی” ( بخش نخست)  زمستان سال 1357 تعدادی از اعضای کانون به دیدار آیت الله و امامی که وعده ” آزادی ” داده

Read More »

ستیز با سانسور

( بخش نخست) درشب های شعر خوانی و سخنرانی که در مهرماه سال 1356 از سوی کانون نویسندگان بر گزار شد ..برای نخستین بار 60

Read More »

شارلاتانیزم

بار دیگر خداوند , به عنوان حامی حزب جمهوریخواه امریکا, در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ایفای نقش می کند. واین بار در هیبت الهام بخش

Read More »

عدم تحمل

با اتکا و به اعتبارصدها شاهد و سند , بار ها و بارها گفته , نوشته و نشان داده شده است که تاریخ حدود سه

Read More »

گل بی عیب!

ولی فقیه بحرالعلوم نیز هست , البته در اسلام (به ویژه درتشیع) چیزی که کم نداشته و نداریم بحر العلوم است , اینان در همه

Read More »

قدیمی ترین رسانه ی گروهی

چهل سال از فاجعه ای که “خودکشی قهرمان” خوانده شد گذشت, هنوز اما “قهرمان” زنده است و پیرامون زندگی و مرگ اش سخن گفته می

Read More »

فرهنگ عدم تحمل

پیشگفتار تاریخ جنبش چپ ایران را ترور یا “حذف فیزیکی” و قتل مخالفان و دگراندیشان درون حزبی و سازمانی آلوده کرده است . نه فقط

Read More »

شباهت های ناگزیر!

مقایسه و همسان دانستن هرشخص و حکومتی با اسدالله لاجوردی و حکومت اسلامی ایران , شاید توهین به آن شخص و آن حکومت تلقی شود

Read More »

محمد مختاری در امریکا

12 آذر ماه سال 1377 , در یک غروب خزانی,” گورزاد ها ” شاعر را ربودند , خفه کردند و جسدش را در بیابانی انداختند.”

Read More »

تاوان دادخواهی؟

حمله به کتابفروشی ها و بر پایی کتابسوزان از مشخصه های حکومت اسلامی ست. در آغاز” گروه های فشار”  به رهبری هادی غفاری ها و

Read More »

بیماری خود شیفتگی

پیشگفتار  پیشنهاد ” الیور استون”, سازنده ی فیلم ” قاتلین بالفطره “, اسکندر و…..برای ساختن فیلمی از زندگی آقای احمدی نژاد  مدتی ست نقل مجلس

Read More »