Blog

سراب

شعر ، اجرا و تنظیم از پرویندخت صالح. امیدوارم این ویدیو مورد نظر شما عزیزان قرار گیرد. با سپاس

Read More »

زندگی زیباست

گفته بودی زندگی زیباست، باورم هست زندگی زیباست گر تو باشی این چنین آتشگهی بر پاست زندگی با تو برایم لحظه هایش پر تمناها و

Read More »

ترانه

از چکامه به چکامه زندگی میرود با ترانه با روزی دیگر هفته ای دیگر و یک لحظه آوائی دلبرانه در خلوت خانه بی جاه بی

Read More »

سکوت عشق

عشق را رسوا نمودند عاشقان بر سرش غوغا نمودند عاشقان بر زبان راندند سکوت عشق را سر پنهان بر ملا شد ز عاشقان حرمت عشق

Read More »

عشق

  تو را در خانه قلبم به قدر آفرینش دوست می دارم. نمی دا نم چسان در این دل کوچک جهانی با چنان وسعت بنام

Read More »