Author

All Posts

Open,

ثابتی

در دامگه حادثه بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی گفتگوی پرویز ثابتی با عرفان قانعی فرد لس آنجلس، شرکت کتاب، ۶۶۹ صفحه ساواکی های... Comment
Open,

تب یا مرگ؟

ایرانیان آزادیخواه طالب مرگ نظام اسلامی هستند اما فراوانند آنهایی كه سر و صدای بسیار میكنند ولی به بیش از تب این نظام راضی نیستند... Comment
Open,

نهضت پرابهام

من تصور نمیكنم ایران معاصر تا به حال شاهد نهضتی اجتماعی به پرابهامی موج اعتراضات اخیربوده باشد. بهترین شاهد این امر تعداد مقالاتی است از... Comment
Open,

انقلاب مجازی

ایرانیان طی جنبش­های اجتماعی معاصر از رسانه های موجود و بخصوص وسایل ارتباطی دوران استفاده كرده اند. امروز هم نوبت اینترنت است. استفاده از این... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>