Author

All Posts

Open,

ثابتی

در دامگه حادثه بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی گفتگوی پرویز ثابتی با عرفان قانعی فرد لس آنجلس، شرکت کتاب، ۶۶۹ صفحه ساواکی های...
Open,

مرگ دوم سلطنت

ختم شدن جنبش اعتراضی که بعد از انتخابات شکل گرفته بود مبدأ چند تحول عمده اپوزیسیون شد. اولین و بارزترین تغییر که بارها هم به...
Open,

هراس از پیروزی

هر گاه صحبت از براندازی نظام میشود هراس از فروریختن كل دستگاه حكومتی، پیدایش خلاء سیاسی و خطر تجزیۀ مملكت نیز خود نشان میدهد. البته...
Open,

غیبت و ظهور

دو امر را به نگارش مقالۀ حاضر واداشت. اول توجه كلی به این نكته كه كار روحانیان حاكم بر ایران از بابت الهیات از سیاست...
Open,

تب یا مرگ؟

ایرانیان آزادیخواه طالب مرگ نظام اسلامی هستند اما فراوانند آنهایی كه سر و صدای بسیار میكنند ولی به بیش از تب این نظام راضی نیستند...
Open,

مسئلهٌ رهبری

جنبش مردمی ایران كه دارد روز به روز به انقلاب شبیه تر میشود و بر امید همهٌ آزادیخواهان میافزاید تداومی پیدا كرده كه نشان میدهد...
Open,

نهضت پرابهام

من تصور نمیكنم ایران معاصر تا به حال شاهد نهضتی اجتماعی به پرابهامی موج اعتراضات اخیربوده باشد. بهترین شاهد این امر تعداد مقالاتی است از...
Open,

انقلاب مجازی

ایرانیان طی جنبش­های اجتماعی معاصر از رسانه های موجود و بخصوص وسایل ارتباطی دوران استفاده كرده اند. امروز هم نوبت اینترنت است. استفاده از این...
Open,

سر و دم روباه

از موقعی كه جنجال «انتخابات» در ایران بر پا شده انواع و اقسام استدلال ها برای بی اعتبار شمردن پیروزی احمدی نژاد و برنده محسوب...
Open,

از ورای دود

برای اولین بار بین دزدانی که رأی ملت را بین خود تقسیم کرده اند اختلاف افتاده و آنهایی که به سهمشان راضی نیستند صدا را...
Open,

ضد ولایت فقیه

 پیشگفتار من فعالیت سیاسی را از انقلاب 1357 آغاز كردم، با طرفداری از شاپور بختیار كه وارث برحق و شجاع دكتر محمد مصدق بود...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!