Blog

فریادی از زندان

کمیته گزارشگران حقوق بشر – سعید ملک‌پور، در مهرماه سال ۸۷ بازداشت شد و از آن تاریخ در زندان اوین به سر می‌برد. وی متولد

Read More »