Blog

نو کیسه گان و هُنر

قَلندران حَقیقت به نیم جُو نَخَرند قَبای اَطلس آن کَس که از هُنرعاریست حافظ در بعضی جَوامِع و در شَرایطِ خاصِ! اجتماعی یکشبه می توان

Read More »

کازابلانکا در دارالرحمه شیراز

بلطف شیرازیهای مهربان و طرفدار سینما، همفری بوگارت واینگرید برگمن اگر در فیلم “کازابلانکا” بهم نرسیدند در “دارالرحمه” شیراز صاحب یک قبر دو نفری شدند.

Read More »

“انگلیسها دارن میان ! “

هر ساله در روز پدر نمایشگاهی از زیباترین اتومبیلهای جدید و قدیمی از کمپانیهای معروف در خیابان “رودئو درایو” بورلی هیلز در لوس آنجلس برگزار

Read More »

شب های “دربند”

در مطالب پیشتر گفته بودم که به فاصله پنج دقیقه از خانه ام در تهران و از کارگاه نقاشیم در لوس انجلس مکانهای جالبی وجود

Read More »

زندگی بین دو گورستان

گورستان “ظهیرالدوله” در “دربند” شمیران تنها پنج دقیقه با خانه من فاصله دارد و گورستان “وست وود مورچواری” در وست وود- لوس آنجلس پنج دقیقه

Read More »

تنها با “مسیح ” در مکزیک

درمطلب  “مسیح هرگز به تهران نیآمد” از “شیددل” گفته بودم در تدارک سفر به ایران و کندو کاو در کتابهایم، به کاتالوگی بر خوردم که

Read More »

نقشی” برای تمام فصول”

شاید کمتر کسی بداند که مهمترین لوگوی قبل از انقلاب یعنی آرم هواپیمایی ملی ایران “هما” کار چه کسی بود. “هوشنگ ارومیه ” لیسانس زبان

Read More »

مسیح هرگز به تهران نیآمد

می خواهم از “شیددل” بگویم: خورشید دلی که انسانی والا و هنرمندی کم نظیر بود و هست؛ از معلم بی ریای دانشکده هنرهای تزیینی، نقاش

Read More »