Author

All Posts

Open,

تهران

از دوم تا دوازدهم جولای را در تهران گذراندیم. زن و بچه  هم همراهم  بودند.اولین بارشان بود. درست بعد از فرو نشستن نسبی‌ اعتراضات بود... Comment
Open,

چند خط

این روز‌ها از صدقه سر یکی‌ از این پایگاه‌های اینترنتی، کانال های تلویزیونی داخل ایران را تماشا می‌کنم. هر شب یک چند دقیقه‌ای از این... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>