Author

All Posts

Open,

دار المجانین

اونوقتها، که ما تین ایجر بودیم، تعداد رهبرهای مجنون در دنیا بیشتر از الان بود. معقول ایدی امین را داشتیم در اوگاندا، پینوشه در شیلی...
Open,

مرگ غریزه

از اون روزی که ما آمدیم الف رو از  ب  تشخیص بدیم، سر و کله نحسش پیدا شد و شروع کرد به دستوردادن.آنچنان بکن و...
Open,

متخصصین هموطن

گفت انقدر استریو تایپ نکن. گفتم چشم. گفت انقدر ایدیو سینکرسی های چند کِیس آیسُلِیتِد را نگیر جِنرالایز کن. گفتم چشم.  ایرانی هائی  که در...
Open,

تهران

از دوم تا دوازدهم جولای را در تهران گذراندیم. زن و بچه  هم همراهم  بودند.اولین بارشان بود. درست بعد از فرو نشستن نسبی‌ اعتراضات بود...
Open,

شیخ اشراق

بیرون دروازه شهر حلب با شیخ اشراق و دیگری از هم مسلکان میرفتیم. شیخ صحبت نیک میداشت و ما از دریای دانش او بهره میجستیم....
Open,

چند خط

این روز‌ها از صدقه سر یکی‌ از این پایگاه‌های اینترنتی، کانال های تلویزیونی داخل ایران را تماشا می‌کنم. هر شب یک چند دقیقه‌ای از این...
Open,

استخاره

نوش آفرین بیحال روی تشک افتاده بود و ناله میکرد. رقیه سادات قابله کنارش روی زمین چمباتمه زده بود و هاج و واج به او...
Open,

زن چینی

از پله های رستوران که بالا میرفتیم بوی غذا یکدفعه زد زیر دماغم و حالت تهوع عارضم شد. بعد از سه روز غذای چینی دیدن...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!