Blog

تصاویر ضد ایرانی در اردن

در این نمایشگاه که توسط نیروهای وابسته به حزب بعث سابق عراق برپا شده، تصاویری از «صدام» دیکتاتور سابق عراق به نمایش درآمده تا در

Read More »