iranian.com

پیامِ گلشیفته

red.jpg
01/21/2012 - 10:54
Share/Save/Bookmark

 
saeb

انسان آزاد است

saeb


بودا  به دهی سفر کرد
زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد.
بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد.
کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت :
«این زن، هرزه است به خانه‌ی او نروید »
بودا به کدخدا گفت:
« یکی از دستانت را به من بده»
کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت.
آنگاه بودا گفت :
«حالا کف بزن» کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: « هیچ کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند»
بودا لبخندی زد و پاسخ داد:
برو و به جای نگرانی برای من نگران خودت و دیگر مردان دهکده ات باش.


Iran Paidar 1st

MG ..

by Iran Paidar 1st on

I agree.  The music is kind of tacky.  There are other versions of it also on youtube.

But as for her, I have absolutely nothing bad to say about her.  She is a human being and has the right to express herself in anyway she likes.


Mash Ghasem

IP1 that "video" is really tacky

by Mash Ghasem on

And the music and song!!!     All these acts of defiance are in solidarity with the Egyptian woman. So, the purpose might be a little bit more than just a little "dandon dandonam kon," and all that stuff!

Iran Paidar 1st

Here is the rest ...

by Iran Paidar 1st on

For those interested, here is the rest of her pics.

//www.youtube.com/watch?v=Ci_lWpLe3nw


Faramarz

Andy Warhol Moment

by Faramarz on

Red Wine Aziz,

Welcome back to the madness and thank you for your creativity.

Never before so little skin had created so much excitement!

She has raised the bar so the next person should show a lot more!

 

p.s. Every time Barca beats the Merengues, I think about how unhappy you might be and smile, just a little! 


expat

lmao

by expat on

Hahaha..

Seriously lmao... 


vildemose

تند است ....

vildemose


تند است .... خواهشا وقت خواندن به هر کجایت...ان که برخورد یادتان باشد ،

کسی شما را مجبور به خواندنش نکرده

تنها به عنوان یک عابر از کنار منظره ای که شما به تشکیلش ایستاده اید

به دیدنتان نشستم ....

در همین چند روز اخیر بازتاب گسترده ای

نسبت به برهنگی گلشیفته فراهانی از سوی هموطنانم دیده ام ...

بسیاری از او یک اسطوره ساختند ... وکم نبودند کسانی که با حیوان مقایسه اش کردند .

در عجبم از مردمی که اینگونه برهنگی یک زن را به قضاوت نشسته اند ......

انگار آرام نمیشوند تا دلیلی برای کارش نتراشند ........

با ذهن پویای خویش آنچنان طرح مسئله میکنند که حرف وحدیثی نماند .

تنها جواب چند دسته را میدهم

دسته ی اول که معتقد بودند گلشیفته برای کار تبلیغتی و هنری برهنه شده ....

تمام افرادی که حتی برای دو ثانیه در آن فیلم بازی کردند از کشوری آمده اند

که در آن انسان آزادی فردی و اجتماعی دارد

حق دارد با هرکسی که میخواهد بخوابد و

هیچ کس دو سال بعد اسم همخوابه هایش را به رخ شوهرش نکشد ...

گلشیفته با داشتن خانواده ای در کشوری که حتی مادرش

باید موهایش را بپوشاند برهنه شد.

در کشوری که خواهرش هنوز که هنوزه در مهمانی ها باید مراقب دوربین ها باشد

تا عکس سینه های نیمه بازش در لب تاب مردم کشورش میل به میل نچرخد

پس خواهشا او را دارای شرایط برابر با بقیه ندانید ....

به راحتی میتوان تشخیص داد بهای او برای این تبلیغ بیشتر از بقیه ی بازیگرانش بوده

و او حتما دلیلی بیشتر از یک فیلم برای خود داشته .........

حال دوباره ذهن قضاوتگرتان آرام نمیگیرد تا آن دلیل را پیدا نکند ....

اصلا به من و شما چه .... مگر شما در زندگی شخصیتان

همیشه مطابق عرف عمل کرده اید؟

هر کسی به شیوه ی خودش اعتراض میکند ... یکی با اعتصاب غذا ... یکی با برهنه شدن

یکی با ......................

عده ای او را با حیوان مقایسه کرده اید و گفته اید

اگر برهنگی نماد آزادیست حیوان ها آزاده اند ...

خودتان را به مسخره گرفته اید ؟؟؟؟؟

یعنی تمام درک شما از همچنین مسئله ای همینست .... ؟؟؟؟

این دسته را به همان حال خود واگذاشت بهتر ...

بهتر که اصلا به مفهوم اعتراض پی نبرند....

تفاوت بودن و شدن را نمی فهمند ... حیوان برهنه بود و برهنه است ....

گلشیفته پوشیده بود و برهنه شد ...........

برهنگی نماد آزادی نیست .... شاید بتواند نماد اعتراض باشد اما نماد آزادی نیست

نماد آزادی مردمی مثل من و شما هستیم که او را بابت حرکتش

هر چقدر سنگین ، حیوان نامیدیم

آزادی یعنی من و تو ، که وقتی دلیلی مطابق افکار خود برای حرکات دیگری پیدا نمی کنیم،

انکارش می کنیم

باور کنید ما با برخوردمان با او لیاقتمان را برای آزاد اندیشی نشان دادیم

اصلا به همه ی دنیا نشان دادیم هیچ کس حق ندارد شبیه ما نباشد ............

ذوباره نگویید : آزاد اندیشی یعنی لخت بشویم ؟؟؟

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

آزاد اندیشی یعنی اگر کسی لخت شد او را ترور شخصیت نکنیم

اگر کارش به دلمان ، به فکرمان ننشست ، انکارش نکنیم

دسته ای دیگر آمدند و گفتند :حاضرید خواهر و مادرتان لخت عکس بیاندازد ؟؟؟

اولا تمام افرادی که این سوال را مطرح میکنند

در ناخودآگاهشان احساس مالکیت یا تعصب یا مراقبت نسبت به خواهر و مادرشان دارند

یکی نیست بگوید مگر تن شماست ؟؟؟ که حاضر باشیم یا نباشیم ؟؟؟؟

مشکل آنها چرایی ِ لخت شدن خواهر و مادرشان نیست (که شاید دلیلی داشته باشد)

مشکلشان مرد هایی شبیه خودشان است که میدانند به این عکس ها چگونه نگاه میکنند

آری تا مرد هایی مثل شما هستند اصلا همین موی باز هم دچار مشکل است

حالا کمی روشنفکرید موی باز اشکالی ندارد سینه ی باز چرا .... (خنده تان نمی گیرد؟)

چند تای شما از این نوع مردها هست که شب با فکر این که خواهرم با چه کسی خوابیده ،

به بستر می رود ؟؟؟

چند نفر کابوس دارند ، خواهرشان پرده داشته باشد ؟؟؟

مگر می شود شما در قبال لخت شدن دیگری از خود بپرسید

اصلا من به خواهرم اجازه ی همچنین کاری می دهم ؟؟

اگر دست شما باشد خواهرتان تا قبل از ازدواج حق عشق بازی هم ندارد

که اگر داشت بهمان راحتی از معشوقه اش پیش شما حرف میزد که نزد همکلاسی اش

بگردید می فهمید اصلا مشکل از کجاست ......

عده ای آمدند و گفتند بدون برهنگی هم میشود اعتراض کرد ....

بر منکرش لعنت ... خوب شما بکنید ... مگر کسی به شما و شیوه ی شما اعتراض کرد ؟؟؟

مگر کسی حق دارد شیوه ی شما را زیر سوال ببرد ؟ مگر اجازه میدهید ؟؟؟

همین شمایی که دم از روشنفکری می زنید تمامتان

به دختر حق میدهید باکره نباشد ...

یعنی به آن سطح فکر رسیده اید که دختر محکوم به زن شدن در هجله نیست ؟؟؟

نرسیده اید ؟؟؟؟؟؟

به خدا رسیده اید ... حد اقل در بوق و کرنا میکنید که اینگونه هستید

وقتی به دختری حق میدهید باکره نباشد یعنی به او حق میدهید نسبت به تنش مختار باشد

یعنی به او حق میدهید نسبت به تنش مختار باشد

یعنی به او حق میدهید نسبت به تنش مختار باشد

یعنی به او حق میدهید نسبت به تنش مختار باشد

یعنی به او حق میدهید نسبت به تنش مختار باشد

یعنی حق دارد خودش انتخاب کند در آغوش کی می خوابد در آغوش کی بلند می شود

یک سوال ؟؟؟ انصافا گلشیفته حق ندارد نسبت به تنش مختار باشد ؟

یا چون روزی بازیگر محبوبی بوده باید شبیه شما از تنش مراقبت کند

چون در چشم است همه او را مبینند ....

مگر صحت یا غلط بودن یک کار به در چشم بودن یا نبودنش است ؟

دست بردارید از تابو ها ....

دیرو دور نبوده زمانی که النگو نماد شخصیت زن در ایران بود ...

یا هیچ دختری جرات نمی کرد با لباس باز در مهمانی ها ظاهر شود ....

اگر آن تابو ها شکست ، دلیلش افرادی بودند که

با هنجار های همان پدر های آن نسل جنگیدند

و گرنه هنوز که هنوزه ابروهای شما تا 27 سالگی دستنخورده بود

و مانتو هایتان تا کفش هایتان کشیده بود

درد شما چیست ؟؟

اینکه کسی با سلیقه ی خودش رفتار کرده ؟؟؟؟

نه ، درد ما اینست ما نمی توانیم آرام بشینیم ...

ما آنقدر انرژی سرکوب شده در خود داریم که دنبال بهانه برای خالی کردنش می گردیم

این چند روز زیر هر پستی که از این دختر گذاشته شد

خیلی ها با ولع تمام به بحث نشسته اند

و ساعت ها با هم کلنجار رفته اند تا به دیگری اثبات کنند حرفشان درست است

شما اینقدر برایتان مهم است حرفتان را اثبات کنید ؟؟؟

مملکتان از دست رفت شما صدایتان در نیامد ...

1000 کشته هم ندادیم ، به خانه برگشتیم

همان سوریه که ادعا میکنیم از مردمش پیشرفته تریم یک سال است در خیابان مانده اند

هر بلایی سر مرز و خاکتان می آید دهنتان بسته است ....

خانه ی سینما را آنگونه کردند انتهای هنرتان لایک زدن به پست های مربوطه هست

شما اگر اینقدر انرژی دارید یک بیل در ِ مملکت خودتان بزنید ....

یک عده از کوروش کبیر نوشتند و طرح زن های در تاریخ گذشته ی مان که برهنه نبودند .......

مرد های آن موقع هم شبیه مرد های کنونی نبودند ....

کجایمان به آن ها رفته ؟ که این یکی را به رخ می کشید

اصلا چه ربطی دارد ؟ چه دلیلی دارد این زمان شبیه آن دوران باشد ؟؟؟؟

حال شما اگر میخواهید حس وطن شناسیتان را اقناع کنید یک بحث دیگر است

مثال قدیمی ترش آدم وحواست ... آنها پوشیده نبودند ، نمی خواهید به آن استناد کنید ؟

یا کوروش نماد ِ تمام فرهنگ شماست .... خدا از دلتان بشنود ....

امیدوارم گفتارتان نیک ، پندارتان نیک و کردارتان ...بگذریم

بگذریم از تمام مسائلی که جای بحث دارد

به قول فریدون فرخزاد :

در مملکت ما دموکراسی حاکم نخواهد شد زیرا مردم ما فرهنگ دموکراسی ندارند

دموکراسی هم وارداتی نیست ............

خدا را شکر دختر همسایه را لخت ندیدید وگرنه چه بحث مشترکی در کوچه شکل میگرفت

...

روزی که آنقدر بلوغ داشتید که هر کسی را کاملا مخالف عقاید خود در حال فریاد زدن دیدید

و بی تفاوت رد شدیدذبرای دموکراسی ادعا کنید ...

خواهشا در انتخابات بعدی هم تابلوی " زنده باد مخالف من " بالا نگیرید ....

اگر دست شما باشد مخالفانتان را با سلیقه ی خویش تعیین می کنید

*
آرایش غلیظ کردن در سال 67 یا لباس تنگ پوشیدن در آن سال ها

آنقدر که بد به نظر می آمد لخت شدن در این سال ها نمی آید

دلیلش همین تابو شکنی هاست ...باید روزی برسد زن به تن محتاج نباشد ....

روزی که از سر دل خود پوشیده باشد نه از اجبار اجتماعش ... نه از هنجار های مردمش

اگر قرار به وفاداری به هنجار ها بود شما باید همان 9 سالگی ازدواج میکردید

هنجار ها شکسته می شود که پیشرفت رخ میدهد ...

و طبیعی ترین چیز همیشه مخالفت مردم هر زمان با شکست هنجار هایش است ...

گلشیفته در هر مقامی دست به هر کاری زد یا هر انسان دیگری ، لایق قضاوت نیست ...

لایق محکوم شدن نیست به همان اندازه که نباید از او اسطوره ساخت ...............

یادتان نرود این ما هستیم که دنبال بهانه ای برای فریاد زند عقیده شخصی می گردیم

حالا بیاید تا میتوانید زیر این پست بحث راه بیندازید ...

به هیچ جای جهان بر نخواهد خورد ... گوشه ی ابروی خدایتان هم چپ نمی شود

شما مشغول مانیفست دادن عقایدتان باشید ... چون اینجا بابت مخالفت باتوم نمی خورید

همینجا خالی کنید این انرژی را که به نفع دیگران است .............................

در ضمن بد نیست بدانیم :

کلیپ ویدیویی که در آن "گلشیفته فراهانی" و دیگر هنرمندان برهنه می گردند

کلیپی از جین باپسیت موندینو با حضور گلشیفته فراهانی و دیگر هنرمندانی که برای آزادی

جسم و جان سخن می گویند و برهنه می گردند!

این ویدئو حرکتی نمادین برای رفع و دفع تابوهای رایج است که درجوامع گوناگون وجود دارد

افراد حاضر در ویدئو با حرکات و گفتار خود به نوعی خود را فراتر از تابوها نشان میدهند و منظور

ومقصودشان این است که روح و جسم توأمان باید آزاد گردد و تا فرد نسبت به جسم خود

اختیار و تصاحبی نداشته باشد در روح خود هم امکان تصاحب نداشته

و آزادی به معنی واقعی شکل نمیگیرد .

این گفتارترجمه ای کلی ست از آنچه که توسط حاضران دراین ویدئوگفته شده است

by H.S

 A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


Mash Ghasem

و غایت رهایی/ بر عُریانی‌شان/ جامه‌ی عصمت بود

Mash Ghasem


زنان
عشق‌ها را آورده بودند،
اندام‌هایشان
از حرارتِ پذیرفتن و پروردن
تب‌دار می‌نمود،
طلب
از کمرگاه‌هاشان زبانه می‌کشید
و غایت رهایی
بر عُریانی‌شان
جامه‌ی عصمت بود. //www.shamlou.org/index.php?q=node/212

Joubin

Roozbeh Gilani

by Joubin on

"Me the kheng would say that the whole thing was a bit of a joke, at our expense."

+1.

"defiant act of resistance"

LOL @ defiance in the cosmopolitan heart of Europe.  Try that in Tehran and I'll hat tip. 

OH: "breaking taboos", "pushing the boundaries", "islamo-fascist misogynist"

//1.bp.blogspot.com/_eEc0n0RJeSc/Rm1ecNpNtrI/...

She gets the prize.  Nothing new here; the avant garde always gets the shaft (npi) by the conventionally sophisticated.

chin chin

Think Clearly, Speak Straight, and Act Decisively.  Only then will you be an Iranian.


Ensan

Demo

by Ensan on

I strongly disagree with you. The religions of what you call GOD are to enslave people and NOT to free them. To free people from enslavment, you provide EDUCATION and OPPORTUNITY. People do not need "AGHA BALA SAR"!!! They can make up their own minds as long as they are educated in a free environment by which I mean, they have developed their "critical Thinking" skills. Your ideology and religions are the enemy of freedom, people and humanity.


amirkabear4u

I agree Red Wine

by amirkabear4u on

good one. I like to see your art work if she becomes a porn star!!!! HaHa


default

Hassodi nakoneed,Aghe az shom adavat kardan , begoo nah

by darius on

She says,

 

Shoma ham bekoneed aghe mitooneed, aghe man chizi goftam , harfi zadam. Hassoditoon mishe?

hade aghal hala ke bedoone poole belit dari mano lokht mibini, ye zare marefat dashte bash, begoo shifte jan mamnoon.

Aghe ham ke vasat moshkleh begi manoon, khafee besheen va chizi nageed.Na man khaharetoon hastam, na mamanetoon  , na dokhtar khale ke ghayreti besheen.

 

 

 

 


Roozbeh_Gilani

Red wine aziz, this is too sophisticated for me.

by Roozbeh_Gilani on

Dont at all get the hidden message, the Marx/boobs connection so to speak... 

Me the kheng would say that the whole thing was a bit of a joke, at our expense. Me the kheng would say that the melat is so pissed off with the regime, that if somebody vaguely important farts, we'd cheer his/her "defiant act of resistance"

"Personal business must yield to collective interest."


Veiled Prophet of Khorasan

I am going to pose nude

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

More I think of it the more I am thinking of posing nude for IC. 


Demo

The Western Democracy Message

by Demo on

 

 

A rainbow of fake colors to the Middle East & to Africa: Either you go naked freely @ your own will (e.g. Iranian Golshifteh) or we will force you to do so (e.g. Iraqis in Abu Ghoraib Prison!)

PS: GOD's religions are to free the nations from the slavery bounds. The Satan's religions are to enslave them with the false promises of self-centerness (Khodshiftegi), of democracy, & finally of the self and/of of the others' destruction(s). 


Esfand Aashena

She looks like Groucho Marx!

by Esfand Aashena on