Share/Save/Bookmark

BIOGRAPHY

من محسن راهنورد در سال 1366 در اصفهان متولد شدم در 7 سالگی نزد استاد ناصر یزد خواستی آواز سنتی ایرانی را آغاز کردم. پس از 5 سال شاگردی در نزد ایشان به نواختن( تار) علاقه مند شدم و رشته هنری خود را تغییر دادم در دوران این رشته (تار) اساتید متفاوتی را امتحان کردم که در آخر مشکلات بر آن شد که برای یافتن آنچه مد نظر بود شروع به گذار در موسیقیها و آلات موسیقی کنم. در این میان به نواختن گیتار الکتریک علاقه مند شده و در تکامل حس موسیقیایی به سبک جز و بلوز رسیدم و پس از چندین سال تدریس پیشنهاد به انتشار اثار ساخته شده ام شد و شروع به ضبط آثار کردم در ابتدا تنها موسیقی بی کلام ضبط می شد که پس از گذشت زمان به پیشنهاد دوستان و اطرافیان به ضبط موزیک هایی با صدای خود پرداختم>>>  www.mohsenrahnavard.comcompiled
by Jahanshah Javid updated 11-May-2011
LATEST VIDEO

JAZZ from IRAN

11-May-2011 (one comment)
>>>