Mohammad Nourizad: "Mammad Naboodi Bebini"

فیلم کوتاه "ممد نبودی ببینی" از محمد نوری زاد

درباره ی فیلم کوتاه "ممد نبودی ببینی" باید بگویم که این اثرشتاب زده، گرچه ازتمهیدات هنری کم بهره است اما بدلیل محتوای صریح و البته صمیمی آن، یکی از تأثیرگذارترین کارهای بصری من است. مأموران اطلاعات وسپاه، ابزارحرفه ای مرا بردند تا مگر دست مرا از تهیه وتولید فیلم کوتاه سازند. غافل ازاین که خلق یک اثرهنری بیش ازآنکه معطل ابزار جوراجورباشد، به خلاقیت وفکروهنرمندی محتاج است. روزی که برادران سپاه ابزارحرفه ای مرا بارکردند وبردند به یکی ازآنان که حکم بزرگترشان را داشت گفتم: ببین برادر، وسایل من مال شما، اما با اینجا چکارمی کنید؟ ودستم را روی گیجگاهم گذاردم. یعنی: با فکرمن چه می کنید؟ فیلمی که خواهید دید، یک گفتاگفت بی پرده و خیرخواهانه با رهبراست. مدت این فیلم بیش ازسی دقیقه بود که دربازپرداخت مجدد آن، آن را به حدودهجده دقیقه تقلیل دادم. این فیلم را تماشا کنید تا ببینید من به کجای آسیب های این روزهای جامعه مان انگشت نهاده ام. این فیلم کوتاه را به همه ی کسانی که بی گناه وبدون فرصتی برای دفاع ازپای درآمدند و هیچ صدایی نیزازآنان به هیچ کجا نرسید. تقدیم به همه ی بی گناهان اعدامی. تقدیم به همه ی شهدای جنگ. تقدیم به پدران و مادران شهدا و آسیب دیدگان. تقدیم به همه ی مهاجران. وبه آنان که دردوردست ها هستند و دلشان با ایران عزیزاست. تقدیم به شما که آن را با حوصله تماشا می کنید.

با احترام وادب: محمد نوری زاد

16-May-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
stavackoli

Treatment of Baha'is at the time of Shah

by stavackoli on

Just to clarify a point, please do not believe everything you hear.  I am a Baha'i who grew up in Iran at the time of Shah and was there for five years after the revolution.  As the Persian saying goes, Baha'is were treated like the chicken in weddings and funerals alike.  Not only did we not get treated with "special care" during the time of shah, it is very well documented that we were mistreated then as well as now; our school which was by far the most advanced school at its time was closed by shah's father (School of Tarbiyat), our place of worship in Tehran was destroyed by a representative from shah's army and some clergy (there are pictures that show this clearly), people's shops were routinely raided and destroyed at the time of shah and even during the short reign of Mossadegh, school children were (myself included) interrogated and put through humiliating debates in classrooms on a regular basis; and why? because we were Baha'is.  Yes, Baha'is were not executed and put in jail, does that mean they were treated with "special care"? I hope all of the people who think we were treated with "special care" during the time of Shah, get treated with the same kind of "special care" at some point during their lives so they can get a taste.  Are blacks being treated with "special care" in the US just because they are not being openly discriminated against? 

Please investigate the truth for yourselves before believing things you hear, the discrimination against the Baha'is for the past 160 years is well documented for those who want to investigate things without bias.   


Datis

I double Azarbanoo

by Datis on

With all respect for Nourizad as a very nice person; in fact too nice like most Bahaies I have met, I think he lives on cloud cuckoo land! Khamenei is behind all crimes committed in Iran, so would he really take Nourizad's advice? He has tried this before with all those letters that he sent to Khamenei from inside Evin. Did he take any of his advice on board?


Kooshan

Mr. Nourizad, As Mr Gates

by Kooshan on

Mr. Nourizad,

As Mr Gates says: We do not pick in which situation to be born, but how we live is all up to us!

 

Bahayees were treated with special care during Shah. Naturally, they have lost a lot. This is the nature of any political system, even in democratic countries....more or less. Example: Haliberton making B's of $ out of Iraq war.

On the other hand, I consider Bahayees to be treated like any other Iranian citizen for basic rights.


ghalam-doon

Not Very Deep

by ghalam-doon on

But I guess he speaks in a language that Khamenei understands, assuming Khamenei will ever see this clip which I doubt very much. 

Khamenei is a very depressed man. I don't remember the last time I saw him smiling. His doctors have told him to avoid depressing news as much as possible, like this clip.

 

Shahr Dar Amn-o Amaan Ast, Rahbar-e Farzaaneh!


afshinazad

کسی که درد وجدان گرفته

afshinazadکسی که ۳۴ سال همکار جنایتکاران بوده، چطور است که از سال ۱۳۸۸ به بعد ناگهان بیدار میشود و ناگهان احساس انسان دوستی و میهن پرستی میکند. ایا  اعضاب وجدان این شخص باعث شده که رو به هرکاری بزند، حالا نامه باشد تا ویدو . اقلأ این شخص وجدانش بر اعتقادات پوک گذشته اش غلبه کرده و یا اینکه واقعأ چیزی هست که ایشان میداند ولی ما ملت ازش بیخبریم؟ 
پس من و شما و بقیه ۸۰ میلیون ایرانی چطور بایستی عمل بکنیم و یا بهتر گفته بشه چه غلطی بایستی بکنیم. ایا ما ملت ایران حداقل ۴۰ درصد ملت که از عمال خود از سال ۵۷ شرم نداریم و ما مثل گوسفند از ۳۴ سال قبل تا حال همکار جنایتکاران بوده ایم. ولی ایا تماشگر بودن چاره ای برای اینده  میتواند باشد. ایا نوریزاد برای من وشما گربه میکند و یا برای خودش؟ اگر من که از خود نامید شده ام و بدتر از نوریزاد گریه میگنم ایا من هم میتوانم مثل نوریزاد ویدیو بدهم. ایا من و تو نباید خودمان وجدانمان ناراحت باشد؟


faryarm

Thank you for posting this Dear G Sabzi :)

by faryarm on

Thank you for posting this Dear G Sabzi :)


Azarbanoo

Mr. Nourizad, I love what you said but

by Azarbanoo on

You are very Naive  with BIG Heart for IRANIANS to talk to this Rahbar.  He is Rahbar e Criminals, thievies and Liers. You said well but there is No EAR in IRR/IRI to Hear you.  Sorry