کبوتر، نان و عشق

مصور

by shahireh sharif
06-May-2012
 
یک کبوتر خوشبخت مگر از زندگی چه می خواهد؟ میان چمن جولان دادن، چتر دم گشودن و احساس "امروز همه روی زمین زیر پر ماست" را تجربه کردن. البته حضور یار، لقمه ای نان و شور بهار هم بی تاثیر نیست، حتی در این سرمای کم نظیر اردیبهشت انگلستان و با وجود هم سفره شدن جمع همسایگان.
Share/Save/Bookmark

more from shahireh sharif
 
Jahanshah Javid

بسیار زیبا

Jahanshah Javid


...و لطیف